મુખ્યમંત્રીએ કારનો કાફલો રોકાવી અકસ્માતમાં ઇજા પામનાર લોકોની મદદ કરી

472
Gujarat | VijayRupani
Gujarat | VijayRupani

મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણી ગાંધીનગર થી અમદાવાદ કાર્યક્રમમાં જઇ રહ્યા હતા ત્યારે સુઘડ અમીયાપુર પાસે બાઇક પર સવાર લોકોનો અકસ્માત થયો હતો. એ દરમ્યાન મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીએ પોતાનો કારનો કાફલો રોકાવીને પોતાની કારના કાફલાની એમ્બ્યુલન્સમાં સારવાર અપાવી હતી અને એ દરમ્યાન 108 આવી જતા ઇજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ગાંધીનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા.તંત્રવાહકોને જરૂરી સુચના આપી હતી.

Loading...