“વિજય દિવસ” શા માટે ઉજવવામાં આવે છે?

214

16 ડિસેમ્બર 1971 ભારત-પાકિસ્તાન યુધ્ધ જનરલ નિયાઝી એ પોતાના 93,000 સૈનિકો સાથે ભારતને આત્મસર્મપણ કયુઁ હતું. જેમા ભારત નો પાકિસ્તાન સામે યુધ્ધ મા ભવ્ય વિજય થયો હતો.તે યુધ્ધમાં વિરગતિ પામેલા આપણા શહિદ થયેલ જવાનોની યાદમા આપણે “”વિજય દિવસ””ઉજવીએ છીએ.

વર્ષ 1971માં થયેલા ભારત-પાકિસ્તાનયુદ્ધમાં પાકિસ્તાની સેના પરાજિત થઇ અને 16 ડિસેમ્બર 1971ના રોજ ઢાકામાં આત્મસમર્પણકરવાની ફરજ પડી. આ યુદ્ધના 12 દિવસોની અંદર અનેક ભારતીય જવાનો શહીદ થયા અને હજારો ઘાયલ થયા. 

પાકિસ્તાને વળતોહુમલો ભારત સામે પશ્ચિમ યુદ્ધ સ્થળ પર કર્યો. 4 ડિસેમ્બર 1971 એ ભારતના પંજાબ રેજીમેન્ટના 23 માં બટાલિયન કંપનીએ રામગઢ, રાજસ્થાન નજીક પાકિસ્તાની સેનાની 51 મી ઈન્ફેન્ટ્રી વિભાગની હલચલની ભાળ મેળવી અનેતેણે અધ વચ્ચે રોકી. જે લોંગેવાલાની લડાઈમાં પરીણ્મ્યું તે દરમિયાન એ કંપની ભલે વધારેસંખ્યામાં હતી છતાં પણ જ્યાં સુધી ભારતીય વાયુ સેનાએ તેના લડાકુઓને આદેશ આપીપાકિસ્તાની ટેન્કોને વ્યસ્ત રાખ્યા ત્યાં સુધી પાકિસ્તાનીઓને રોકી ન શકી હતી.જ્યારે યુદ્ધનો અંત થયો ત્યાં સુધીમાં 34 પાકિસ્તાનીટેન્કો અને 50 યુદ્ધ જહાજોનોકયાં તો વિનાશ થઈ ગયો હતો અથવા તો નકામા કરી દેવાયા હતા. લગભગ 200 પાકિસ્તાની ટુકડીઓ યુદ્ધ દરમિયાન મૃત્યુ પામીહતી જ્યારે માત્ર બે જ ભારતીય જવાનોએ તેમનો જીવ ગુમાવ્યો હતો.

પાકિસ્તાને પશ્ચિમીયુદ્ધ સ્થળ પર બીજી મોટી હાર ભોગવી, બસંતરની લડાઈ દરમિયાન, જે4 થી 16 ડિસેમ્બર સુધી લડાયું હતું. યુદ્ધના અંતસુધીમાં, લગભગ 66 પાકિસ્તાની ટેન્કો નાશ પામી અને 40 કરતાં વધારેને કબજે કરી લેવાયા હતા. જેની સામે, પાકિસ્તાની સેનાએ માત્ર 11 ભારતીય ટેન્કોનો નાશ કરવામાં સફળ રહી હતી.પશ્ચિમી યુદ્ધ સ્થળ પરના ઘણા પાકિસ્તાની આક્રમણોમાંથી એક પણ તેમના માટે હકીકતસાબિત ન કરી શકયું. ડિસેમ્બર 16 સુધીમાં, પાકિસ્તાનેસારા પ્રમાણમાં બંને પૂર્વી અને પશ્ચિમી યુદ્ધ સ્થળ પાસે પ્રદેશો ગુમાવ્યા.

Loading...