વિધાનસભાનો ઘેરાવો કરે તે પહેલા શિક્ષકોની કરાઇ અટકાયત

263

જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ સંધ દ્વારા શિક્ષકોના પડતર પ્રશ્નો મુદ્દે રાજ્યના સવા બે લાખ શિક્ષકો આજથી હડતાળ પર ઉતરશે તેમજ શિક્ષકો આજે એક દિવસની રજા રાખી છે. આ હડતાળમાં અમદાવાદ જિલ્લાના 7 હજાર શિક્ષકો જોડાયા. પડતર માગણીઓને લઈને આજે રાજ્યભરના શિક્ષકો વિધાનસભાનો ઘેરાવો કરશે.

શિક્ષકોની માગ છે કે,1997થી ફિક્સ પગારના શિક્ષકોની નોકરીને સળંગ ગણવામાં આવે, અલગ ગ્રેડ પે, નવી ભરતી થયેલા શિક્ષકોને જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ મળે, સાતમા પગાર પંચની ભલામણોનો અમલ વગેરે માંગો મૂકવામાં આવી છે.

Loading...