શિયાળામાં ફાટેલા હોઠને મુલાયમ રાખશે ઘરે બનાવેલું આ લિપ બામ….

101

આમ તો શિયાળાની હવામાન ખૂબ જ સરસ છે. પરંતુ કેટલાક લોકો આ મોસમમાં બધા પ્રકારની મુશ્કેલી અનુભવે છે. સૌથી મોટી સમસ્યામાં ફાટેલા હોઠ અને રુક્ષ ત્વચા હોય છે. ફાટેલા હોઠોને નરમ રાખવા એ સૌથી મોટો પડકાર છે. લોકો આખો દિવસ લીપ બમ લગાવતા રહે છે, પણ થોડા જ સમય પછી તેની અસર સમાપ્ત થઈ જાય છે. જો તમે પણ બજારમાં મેળવવામાં લીપ બામની વારંવાર ઉપયોગ કરશો તો આ ખાસ તમારા માટે તમે જ છે. અમે તમને કહીએ છીએ કે ઘરમાં કેવી રીતે લીપ બામ બનાવવામાં આવે છે અને હોઠને કઈ રીતે હેલ્ધી બનાવવામાં આવે છે.

માઇક્રોવેવ બાઉલમાં થોડો પેટ્રોલિયમ જેલી દાખલ કરો, તમારી જરૂરિયાત મુજબ જેટલું વધુ કે ઓછું પેટ્રોલયીમ જેલીનો ઉપયોગ કરો. જો તમે સંપૂર્ણ પેટ્રોલિયમની જેલીના ટબનો ઉપયોગ કરો છો, તો તૈયાર લીપ બામ સાથે જ કન્ટેનર મૂકી અને સ્ટોર કરી શકો છો.

તમે તમારી પેટ્રોલિયમ જેલીને માઇક્રોવેવ અથવા હીટ-પ્રોુફ બાઉલમાં નાખી અને પાણીને ગરમ કરીને ગરમ કરી શકો છો.

Loading...