સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી: પ્રદેશ ભાજપ સંગઠનના વધુ 9 હોદ્દેદારોના નામની જાહેરાત

ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ સંગઠનમાં વધુ 9 હોદેદારોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સ્થાનિક ચૂંટણીના અનુસંધાને અગાઉ ભાજપના પ્રદેશના નવા માળખાની રચના કરી તેમાં 7 ઉપપ્રમુખ, 8 મહામંત્રી અને 13 મંત્રીઓ સાથે પ્રદેશ માળખુ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

ભાજપના પ્રદેશ પ્રમુખ સી. આર પાટીલ દ્વારા સંગઠનના પ્રદેશ હોદ્દેદારો, પ્રદેશ પ્રવક્તા અને મીડિયા, આઈટી તેમજ સોશિયલ મીડિયાના પ્રદેશ કન્વીનર, સહ કન્વીનરોના નામની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

વિગતો મુજબ ભરતભાઈ બોઘરા અને મહેન્દ્ર પટેલની પ્રદેશ ભાજપ ઉપપ્રમુખપદે નિમણૂક કરવામાં આવી છે. જ્યારે જયશ્રીબેને દેસાઈને પ્રદેશમંત્રી, યમલભાઈ વ્યાસને પ્રદેશ મુખ્ય પ્રવક્તા, ડો યજ્ઞેશભાઈ દવેને પ્રદેશ મીડિયા પ્રભારી, કિશોરભાઈ મકવાણાને પ્રદેશ સહમીડિયા પ્રભારી તરીકે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. નિખીલભાઈ પટેલ કન્વીનર, આઈટી, સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલ પ્રદેશ કન્વીનર, સોશિયલ મીડિયા, મનનભાઈ દાણી પ્રદેશ સહ કન્વીનર સોશિયલ મીડિયાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

Loading...