સિરામિક ઉદ્યોગને MGO એગ્રીમેન્ટમાં રાહતની ખાતરી આપતું ગુજરાત ગેસ

234
Gujarat Gas
Gujarat Gas

ટ્રક હડતાળને પગલે મોરબીના સિરામિક એકમોમાં શટ ડાઉન કરવી પડે તેવી સ્થિતિ વચ્ચે ગુજરાત ગેસ દ્વારા અપાતા ગેસમાં MGO એગ્રીમેન્ટમાં રાહત આપવા સિરામિક એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવેલી માંગણી ગુજરાત ગેસે સ્વીકારી છે અને યોગ્ય રાહત આપવાની ખાતરી આપવામાં આવી છે.

મોરબી સિરામિક એસોસિએશનની રજૂઆતને પગેલ ગુજરાત ગેસ કંપનીના ચીફ એકઝયુકેટિવ નીતિન પાટીલે સતાવાર પત્ર પાઠવી સિરામિક ઉદ્યોગને જણાવ્યું છે કે ૨૪-૭ થી હડતાલ સમાપ્ત થાય તે સમયગાળામાં MGO ની ટકાવારીમાં યોગ્ય રાહત કરી આપવમાં આવશે.

આમ, સિરામિક ઉદ્યોગની રજુઆત બાદ ગુજરાત ગેસ કંપનીએ હકારાત્મક પગલું લેતા ઉદ્યોગકારોમાં રાહતની લાગણી પ્રસરી છે.

Loading...