ગુજરાતમાં હવે ‘ભાડુતી બાળકો’પેદા કરવાની ફેકટરીઓ બંધ!!!

આણંદની આકાંક્ષા ઇન્ફીનીટી ક્લિનિકમાં રૂ.૧૩૦૦ કરોડથી પણ વધારે પૈસા આપી બાળકો પેદા કરાયા છે સમગ્ર ભારતમાં સરોગસી માટે...

આણંદમાં તંગદીલી રોકવા સરકારે ‘ડિસ્ટર્બ એરિયા’ એકટ લાગુ કર્યો

નગરમાં કાયદા અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રાખવા રાજ્ય સરકારનો નિર્ણય મુખ્યમંત્રી  વિજયભાઈ રૂપાણીના નેતૃત્વમાં કાર્યરત્ રાજ્ય સરકારે વ્યાપક જનહિત તથા કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી...

Flicker

Current Affairs