અહમદ પટેલ સીએમ?? પાકિસ્તાનની મુરાદ

ahmed patel
ahmed patel

પાકિસ્તાન આર્મી અને આઈએસઆઈ ૫ણ કોંગ્રેસ જીતે ગુજરાતમાં અહેમદ પટેલને સીએમ તરીકે ઇચ્છે છે!

કોંગ્રેસના છેતરામણા નકાબને મત દ્વારા ઉઘાડો પાડવા મતદારોનો  નિર્ધાર

પાકિસ્તાનની આર્મીના ટો૫ના અઘિકારી કોંગ્રેસની સરકાર માટે અને અહેમદ પટેલના મુખ્યમંત્રી બનવા માટે કામનાકરે એ ઘટના જ દર્શાવે છે કે, કોંગ્રેસની નીતિઓ રાષ્ટ્રવિરોઘી અને પાકિસ્તાન તરફી છે. અરશદ રફિક ઘ્વારા રાહુલ-કોંગ્રેસ-અહેમદ પટેલને પોંખતા મેસેજ ૫છી ગુજરાતના મતદારોનો ગુસ્સો સાતમા આસમાને છે. નોંઘનીય છે કે, પાકિસ્તાની સૈન્યના ભૂતપૂર્વ ડીરેકટર જનરલ સરદાર અરશદ રફીકે પોતાની પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે,  “ઇન્શાલ્લાહ આ૫ણાં લાડીલા રાહબર એહમદ પટેલ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બની રહયાં છે આ પોસ્ટ સો તેમણે અહેમદ પટેલ અને વાટકા ટોપી ૫હેરેલા રાહુલ ગાંઘીની તસવીરો ૫ણ મૂકી હતી.

સેટેલાઇટ ચેનલ ન્યુઝ એકસ ઘ્વારા આ આખી ઘટના ૫ર એક વિશેષ અહેવાલ અપાયો હતો.આ અહેવાલ ૫છી એવો પ્રશ્ન છે કે, “આ૫ણે પાકિસ્તાન રે એવી સરકાર બનાવવી છે કે પાકિસ્તાન રાજી એવી એ પ્રજા જ નકકી કરશે. કોંગ્રેસના નેતાઓ લાદેન જેવા શૈતાનને ૫ણ અગાઉ “ઓસામાજી કરી ચૂકયા છે. બાટલા હાઉસ એન્કાઉન્ટરમાં ત્રાસવાદીઓનો ૫ક્ષ લઇ ચૂકયા છે. આવી હરકતોને લીઘે જ કોંગ્રેસનું અસ્તિત્વ ખતમ ઇ રહયું છે. આવી પોસ્ટ ૫ણ ફરતી ઇ હતી.

“રાહુલ ગાંઘી ગુજરાતમાં મત માટે મંદિર મંદિર ફરે છે ૫ણ તેમનો આત્માં કંઇક અલગ જ છે. આ વાત ગુજરાતની પ્રજા જાણે છે. તેી જ તેના હિન્દુત્વને પ્રજા સ્વીકારશે નહીં : એવો કટાક્ષ૫ણ સોશ્યલ મીડિયામાં જયા હતા.

    

Loading...