ભૂલથી ઓનલાઈન બીજાના ખાતાંમાં પૈસા જમા થઈ જાય તો શું કરશો ?

સરકાર દ્વારા ડિજિટલ પેમેન્ટને મહત્વતા આપ્યા પછી, જે રીતે લોકો તેના વિશે જાગૃત થયા છે, તેઓ ઓનનલાઇન ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઘણા બધા માધ્યમો જેવા કે પેટીએમ, ગૂગલ પે, ભીમ, ફોન પે નેફ્ટ / RTGS વગેરેનો ઉપયોગ કરે છે. ભૂલથી જો બીજાના બેંક ખાતામાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. તો બંધ ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરો છો, તો પૈસા ઓટોમેટિક જ તમારા ખાતામાં પરત આવે છે.

ભૂલથી જો બીજાના બેંક ખાતામાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ.

પરંતુ જો તમે આકસ્મિક રીતે બીજા કોઈના ચાલુ બેંક,બચત ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા છે, તો પછી તમને મુશ્કેલ લાગશે. હું તમને કહીશ કે જો તમે ભૂલથી કોઈ ખોટા સક્રિય એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરશો તો શું કરવું.
જો તમે કોઈ બીજાના બચત,ચાલુ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે, તો સૌ પ્રથમ, તમારે ઇમેઇલ અથવા ફોન દ્વારા તમારી બેંકને જાણ કરવી જોઈએ, તે પછી તમે તરત જ તમારી બેંક શાખાના મેનેજરને મળો, તે પછી વ્યવહારની રકમ, વ્યવહારની તારીખ અને સમય, તમારો એકાઉન્ટ નંબર, એકાઉન્ટ નંબર અને એકાઉન્ટમાં ટ્રાંઝેક્શનની રીત કે જેમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે, આ બધી માહિતી વિગતવાર આપો.

તમારે તે બેંક ખાતામાં પણ જવું પડશે જેમાં તમે પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા છે અને ફરિયાદ નોંધાવી પડશે

તમારે આગ્રહ કરવો પડશે કે તમે ભૂલથી પૈસા બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા છે અને તમારા પૈસા પરત આપી દેવા જોઈએ. તમારી વિનંતી પર, બેંક તે ખાતા ધારકનો સંપર્ક કરશે કે જેના એકાઉન્ટમાં તમે ભૂલથી પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા છે.

જો તમારી પાસે સારા નસીબ છે અને તે વ્યક્તિ બુદ્ધિશાળી છે, તો તમને તમારા પૈસા પાછા મળી જશે.કારણ કે કોઈ પણ બેંક ખાતાધારકની પરવાનગી વિના પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકશે નહીં.જો તે વ્યક્તિ તમારી વિનંતી પછી પણ તમારા પૈસા પરત નહીં કરે. તમે કાનૂની કાર્યવાહી કરી શકો છો.

કાનૂની કાર્યવાહીમાં તે વ્યક્તિ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર અને કારણદર્શક નોટિસ પણ આપી શકાય છે. અને તેણે તે પૈસા વિશે પણ માહિતી આપવી પડશે. છેલ્લે તમે સાયબર સેલની પણ મદદ લઈ શકો છો.

Loading...