લોકો માટે ક્રેડિટ સપોર્ટ સરળ બનાવવા નાબાર્ડ અને SBI વચ્ચે ફાઇનાન્સિંગ માટેના ત્રણ MOU

સૌથી વધુ જરૂરિયાતવાળા લોકોને સામેલ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય

ડી.કે. મિશ્રા, સીજીએમ, નાબાર્ડ અને દુધબંધુ રથ, સીજીએમ, એસબીઆઇ અમદાવાદ સર્કલ દ્વારા એસબીઆઈ, લોકલ હેડઓફિસમાં તાજેતરમાં નાબાર્ડ અને એસબીઆઇ વચ્ચેના એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરવામા આવ્યા જેમાં વીડિયો કોન્ફરન્સ દ્વારા સી.એસ સેટ્ટી, એમડી (આર એન્ડ ડીબી), એસબીઆઈ અને  સંજીવ નૌટિયાલ, ડીએમડી (એફઆઇએમએમ), એસબીઆઇ, બરકત અલી, સીજીએમ (વ્યાપાર વિકાસ), એફઆઇએમએમ, કોર્પોરેટ સેન્ટર, એસબીઆઈ,  પીવીએસએનએલ મૂર્તિ, સીજીએમ, ચીફ સ્ટ્રેટેજી ઓફિસર, એસબીઆઇ, મધુકર આનંદ, જી એમ, એફઆઇએમએમ, અમદાવાદ સર્કલ હાજરી આપી છે. એસ. કે. પાનીગ્રહી, રિઝનલ ડિરેક્ટર, આરબીઆઈ, અમદાવાદ, સી. સરસ્વતી, ડીજીએમ, નાબાર્ડ અને ડો. જી આર ચિંતાલા, અધ્યક્ષ, નાબાર્ડ અને તમામ ડીજીએમ અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓ એલએચઓએ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

આ ત્રણ એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર સાથે, અમારું ઉદ્દેશ્ય લોકો માટે ક્રેડિટ સપોર્ટને પ્રાપ્ય બનાવવાનો લક્ષ્ય છે જેઓને આની સૌથી વધારે જરૂર છે અને જેઓ અત્યાર સુધી જાણકારીના અથવા યોજનાની અનુપલબ્ધતાને કારણે આ કરી શક્યા નથી તેવા લોકોને શામિલ કરવાનો છે.

પ્રથમ એમઓયુ સંયુક્ત લાયબિલિટી ગ્રુપ (જેએલજી) અને સ્વ-સહાય જૂથ પ્રોજેક્ટ ‘ઇ-શક્તિ’ હેઠળ નાણાકીય સહાય માટે છે. આ એમઓયુનું ધ્યેય કેન્દ્રિત સંસ્થા ધિરાણ દ્વારા જેએલજી અને એસએચજી ની ક્રેડિટ આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરવા માટે નો છે. ગુજરાત રાજ્યમાં આપણી પાસે ૧.૧૦ લાખ જેએલજીએસ અને ૨.૩૫ લાખ એસ.એચ.જી. છે, જે ફોલો અપ અને ક્રેડિટ જોડાણ માટેની શાખાઓ છે.

બીજો એમઓયુ ખેડૂતના ઉત્પાદક સંગઠનો (એફપીઓ) ને ક્રેડિટના પ્રવાહને સંયુક્ત રીતે ટેકો આપવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. આ એમઓયુ હેઠળ ૧૦૦ એફપીઓએસને વર્કિંગ કેપિટલ જરૂરિયાતો / ટર્મ ધિરાણના માર્ગ દ્વારા ક્રેડિટ સપોર્ટ, આજથી શરૂ થનારા ૩ વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન  એફપીઓ માટે લંબાવવામાં આવશે.

ત્રીજો એમઓયુ, વોટરશેડ ડેવલપમેન્ટ પ્રોજેક્ટ ક્ષેત્રમાં પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને તૃતીય ક્ષેત્રો અને માઇક્રો એગ્રો પ્રોસેસિંગને આવરી લેતી આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને સંયુક્ત રીતે ટેકો આપવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. આશરે ૨ લાખ સિંચાઈ પ્રવૃત્તિઓને ધિરાણ આપવાની સંભાવના છે, જેની લીડ નાબાર્ડ દ્વારા શેર કરવામાં આવશે.

આજે આ ત્રણ એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર સાથે, અમે નાબાર્ડ સાથે પરસ્પર લાભદાયી પ્રવાસ શરૂ કરી રહ્યા છીએ.

Loading...