રાજકોટ જિલ્લાની વિધવા બહેનોને ઘરે બેઠા મળશે સહાય

71

૨૦ હજાર ગંગા સ્વરૂપા બહેનોને પોસ્ટમેન મારફતે સહાય પહોંચાડવાનો જિલ્લા કલેકટર રેમ્યા મોહનનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

પ્રવર્તમાન કોરોના વાયરસની સ્થિતિ અને લોકડાઉનના લીધે ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના (વિધવા સહાય)ની બહેનોને સહાયની રકમ ઉપાડવા પોસ્ટ ઓફિસમાં જવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય છે. જે ધ્યાને રાખીને સંવેદનશીલ જિલ્લા વહીવટી તંત્રએ પોસ્ટ વિભાગ સાથે સંકલન કરી લાભાર્થી બહેનોને તેના ઘરે જ સીધી સહાય મળી જાય તે માટે સુનિશ્ચિત વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવતા લાભાર્થી બહેનોને રાહત થશે.

રાજકોટ જિલ્લાની ૨૦ હજાર ગંગા સ્વરૂપા બહેનોને દર મહિને રૂ. ૧૨૫૦ રાજ્ય સરકારની યોજના અન્વયે પોસ્ટખાતા મારફતે તેના પોસ્ટના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા કરવામાં આવે છે.

કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં રાજ્ય સરકાર દ્વારા લાભાર્થી બહેનોને ઉઇઝ મારફતે પોસ્ટખાતામાં જમા કરવામાં આવેલ છે. રાજકોટ જિલ્લા કલેક્ટર રેમ્યા મોહનના માર્ગદર્શન હેઠળ અને પોસ્ટ વિભાગના સંકલન હેઠળ આ એડવાન્સ સહાયની રકમ માટે બહેનોને પોસ્ટ ઓફિસે લોકડાઉનની સ્થિતિમાં જવું ન પડે અને ઘરે જ આ રકમ મળી જાય તેવું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.

પોસ્ટ ઓફિસના સહકારથી દરેક લાભાર્થીને પોસ્ટમેન દ્વારા ઘરે નાણા ચુકવવામાં આવનાર છે. પોસ્ટમેન સાથે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તરફથી કર્મચારીઓ પણ સાથે રહી નિરાધાર વિધવા બહેનોને રેશન, દવા, જીવન જરૂરી વસ્તુઓની જરૂરીયાતની માહિતી મેળવી શક્યત: સેવાઓ પુરી પાડવામાં આવશે. આ કામગીરીનો પ્રારંભ આવતીકાલ તા. ૮- ૦૪-૨૦૨૦થી બેડીપરા પોસ્ટ ઓફિસ વિસ્તારમાંથી કરવામાં આવશે. આ કામગીરીમાં સંબંધિત પ્રાંત અધિકારી અને મામલતદારે પણ સહયોગ આપવાનો રહેશે.

Loading...