રામમંદિરમાં રોપણ કરેલ પારિજાત વૃક્ષનું મહત્વ…શા માટે કહે છે તેને સ્વર્ગનું ફૂલ?

આજે વર્ષો બાદ રામ મંદિરનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે,આ મંદિરનું ભૂમિ પૂજન પ્રધાન મંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું. આજે દેશ માટે એક ગૌરવની વાત સરકારે સાબિત કરી દીધી છે. રામલલ્લાનું મંદિરના નિર્માણ કરશે એ બાબતે સરકારે ઇતિહાસ રચી ધીધો છે.

લોકડાઉન દરમિયાન સરકારે ઘરબેઠા રામાયણ દેખાડી અને અનલોકમાં નરેન્દ્ર મોદીએ રામ લલ્લાનું મંદિરનું નિર્માણ કર્યું. આ મંદિર બનાવથી અયોધ્યા જ નહીં પરંતુ દેશ માટે 2020 યાદગાર બની ગયું, આ મંદિરમાં નરેંદ્ર મોદી દ્વારા પારિજાત ઝાડનું રોપાસે શા માટે પારિજાત સ્વર્ગ નું ફૂલ માનવમાં આવે છે.

પારિજાત ,જેને કોરલ જાસ્મિન ટ્રિ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે કલ્પવૃક્ષ અથવા કલ્પતરૂ (ઈચ્છા-ગ્રિટીંગ વૃક્ષ) હોવાનું માનવામાં આવે છે, આ વૃક્ષ સત્યુગમાં સમુદ્ર મંથન દરમિયાન કોસ્મિક સમુદ્ર (કૃષણસાગર) માઠી બહાર નીકળેલા ઘણા રત્ન(ઝવેરાત) માઠી એક છે. દૈવી અમ્રુત, અમ્રુત અથવા અમરત્વનો અમ્રુત મેળવવા માટે દેવ અને અસુરો વચે મંથન થયો હતો. જો કે, સમુદ્રના માથી બીજી ઘણી વસ્તુઓ બહારે આવી. કલ્પ તારું તેમાથી એક હતું.

રાત્રે આ ફૂલ રડે છે,શા માટે?

આ ફૂલ બીજા ફૂલની સરખામણીએ અલગ કારણકે આ ફૂલ રાતે ખીલે છે જેના લીધે બીજા ફૂલની જેમ ઓછો પ્રેમ મલે છે પરંતુ આ ફૂલને પવિત્ર માને છે.

દેશમાં રાતે કોઈ વૃક્ષને અડતા નથી જ્યારે આ ફૂલ રાતે જ ખીલે છે અને જમીન પર પડે છે જેની સોભા કઈક અલગ જ હોય છે પરંતુ તીરે એ રડતું હોય છે.

Gujarati News - – News18 Gujarati

સ્વર્ગ અને ભ્રમાંડનું વૃક્ષ એટલે પારિજાત

દેવોનો રાજા ઇન્દ્ર તેને તેના ઘર, ઇન્દર્લોક (સ્વર્ગ)માં લઈ ગયા, જે તેના બગીચા, નંદનના વનમાં વાવેલા હતો અને તેની પત્ની, ઇન્દ્રનીને ભેટ આપ્યું હતું. આ વૃક્ષને બ્રહ્માન્ડ ના વૃક્ષ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. અને ફૂલોને હરિસિંગાર અથવા ભગવાનના ઝવેરાત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

એવું માનવામાં આવે છે કે ભગવાન શ્રી ક્રુષ્ણ તેમની પત્ની રુકમાણી અને સત્યભામા માટે ઇન્દ્રલોકથી દ્વારકામાં એમના રાજ્યમાં ઝાડ લાવ્યા હતા.

અયોધ્યાના રામ મંદિરના ભૂમિ પૂજનમાં પ્રધાન મંત્રીએ પારિજાતનું વૃક્ષનું રોપણ કર્યું કારણકે હિન્દુ પૌરાણિક રીતે આ વૃક્ષ દેવ લોકનું માનવા આવે છે,આ વૃક્ષને ધરતી પર લાવનાળ શ્રી ક્રુષ્ણ હતા આ વૃક્ષની ખૂબી એ છે આ વૃક્ષના ફૂલ રાતે ખીલે છે અને ધરતી પર પડે છે. આ વૃક્ષ રોપવાનું મહત્વ એ જ છે સ્વર્ગ અને ભ્ર્માંડનું વૃક્ષ માનવામાં આવે છે.

Loading...