સોમનાથ મહાદેવને જલાભિષેક કરતા મૂખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી

300
somnath-mahadev-is-the-son-of-vijaydhari-vijay-rupani
somnath-mahadev-is-the-son-of-vijaydhari-vijay-rupani

પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યે મુખ્યમંત્રી  વિજયભાઇ રૂપાણીએ પરિવાર સાથે  સોમનાથ મહાદેવનાદર્શન,જલાભિષેક, પુજા,અર્ચન કરી સોમનાથ મહાદેવના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી ધન્યતા અનુભવી.સોમનાથ ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર  વિજયસિંહ ચાવડા સાહેબ  દ્વારા માનનીય મુખ્યમંત્રીને સોમનાથ મહાદેવનું સ્મ્રુતિચિહ્ન આપી સન્માન કરવામાં આવ્યું હતુ.

somnath-mahadev-is-the-son-of-vijaydhari-vijay-rupani
somnath-mahadev-is-the-son-of-vijaydhari-vijay-rupani
somnath-mahadev-is-the-son-of-vijaydhari-vijay-rupani
somnath-mahadev-is-the-son-of-vijaydhari-vijay-rupani
somnath-mahadev-is-the-son-of-vijaydhari-vijay-rupani
somnath-mahadev-is-the-son-of-vijaydhari-vijay-rupani
Loading...