ભારતીયોને કિમીયા કરવામાં કોઈ ના પહોંચે હો!, આ તસવીરો જોઈને તમે પણ બોલી ઉઠસો

ખાલી બોટલનો સાચો ઉપયોગ

પાણી લીક નહિ થાય!!

હવે શું જોવાનું બાકી રહી ગયું દુનિયામાં!!

ગઝબ છે હોં!!

આવો ઉપયોગ કરવાનું વિચાર્યું છે ક્યારેય?

આ તો તદ્દન અલગ છે!

ઠંડી નહીં લાગે

ચાલતી કા નામ ગાડી!

ચલ મેરે ઘોડે ટિક ટિક ટિક..

Loading...