મોવિયાના યુવાને લોકડાઉનનો સદપયોગ કર્યો ચેઇનલેસ સાયકલ અને સ્પોર્ટસ બાઇક બનાવ્યા

માત્ર દસ ચોપડી ભણેલા કલ્પેશભાઇએ અગાઉ પેડલ વગરની સાયકલ બનાવેલી

ઈશ્વરે માનવીને આપેલી કોઠાસુઝ ક્યારેક ઉચ્ચ ડીગ્રીઓ ને પાછળ રાખી દે છે.અલબત કોઠાસુઝ નો સદ્પયોગ કરવો પડે.

ગોંડલ તાલુકા ના મોવિયામાં રહેતાં પટેલ યુવાને કોરોના કાળ નાં લોકડાઉન નો સદ્પયોગ કરી જુનાં  હોન્ડા બાઇક માં આપસુઝ દ્વારા સ્પોટઁસ બાઇક બનાવ્યું.આ યુવાન ની કોઠાસુઝ આટલેથી જ નથીં અટકી તેણે ચેન લેસ સાયકલ પણ બનાવી છે.

માત્ર દશ ચોપડી નું ભણતર ભણેલાં મોવિયા નાં કલ્પેશભાઇ રમણીકભાઇ ભાલાળા એ જુનાં સીડી હોન્ડા બાઇક માં થી આગવી સુઝ દ્વારા ટેકનીકલ ડીઝાઇન બનાવી સ્પોટઁસ બાઇક બનાવ્યું છે.કલ્પેશભાઇ એ બનાવેલું બાઇક નું મિકેનિઝમ કોઈ કંપની થી કમ નથી.બાઇક ઉપરાંત કલ્પેશભાઇ એ સાયકલ બનાવી છે.આ સાયકલ ચેન વગર ની છે.સામાન્ય રીતે સાયકલની હાઇટ ત્રણ થી સાડાત્રણ ફુટ ની હોય પરંતું આ સાયકલ સાડા ચાર થી પાંચ ફુટ ની હાઇટ ધરાવે છે.ખાસ કરીને વિદેશ માં આ પ્રકાર ની અવનવી ડીઝાઇન સાથે ની સાયકલો જોવાં મળતી હોય છે.આ પહેલાં  કલ્પેશભાઇ એ પેડલ વગર ની સાયકલ બનાવી હતી.

આર્થીક રીતે સામાન્ય પરીવાર નાં કલ્પેશભાઇ ને આગળ અભ્યાસ નાં થઇ શકયો તેનો વસવસો છે પણ તેની કોઠાસુઝ અને જીજ્ઞાસા ને તેમણે ગગનમાં વિહરતી રાખી છે.

ગોંડલ નો મિની ટ્રેક્ટર ઉદ્યોગ ખાસ્સો જાણીતો છે.હાલ કલ્પેશભાઇ ની કોઠાસુઝ ખેતી માં સરળતા અને આધુનિકતા સાથે ખેતી માં ઉપયોગી બને તેવાં ટ્રેક્ટર નાં નિર્માણ માં કામ આવી રહી છે.

Loading...