ઊંઘ્યા વગર કેટલા દિવસ જીવી શકાય ?

દરરોજ વ્યકિત સરેરાશ 8 કલાકની ઊંઘ લે છે. ઊંઘ આરોગ્ય માટે પણ જરૂરી છે

મનુષ્ય માટે ઊંઘ ખૂબ મહત્વનું છે. દરરોજ વ્યકિત સરેરાશ 8 કલાકની ઊંઘ લે છે. ઊંઘ આરોગ્ય માટે પણ જરૂરી છે, ઊંઘ વગર તમે લાંબા સમય સુધી કામ કરી શકતા નથી. આ આપણા સ્વાસ્થ્યને પણ બગાડે છે. ઘણી વાર એવી કોઈ બીમારી હોય છે જે ઊંઘને કારણે થાય છે. એટલે કે, જો તમે યોગ્ય રીતે સૂતા નથી, તો તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન થઈ શકે છે. નિંદ્રાને લગતા કેટલાક રસપ્રદ તથ્યો ….

આપણે આપણા જીવનનો લગભગ એક તૃતીયાંશ માત્ર સુવામાં જ વિતાવીએ છીએ. જ્યારે આપણે ખુશ હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે વધારે ઊંઘ આવતી નથી.

ચામાંચીડિયું દિવસમાં 20 કલાક સૂઈ જાય છે, તે જ જિરાફ દિવસમાં માત્ર 2 કલાક સૂઈ રહે છે. જેઓ 7 કલાક કરતા ઓછા ઊંઘે છે તેમને શરદી થવાની સંભાવના 30% હોય છે. આપણે જમ્યા વગર 2 મહિના જીવી શકીએ છીએ  પરંતુ આપણે ઊંઘ્યા વિના ફક્ત 11 દિવસ જીવી શકીશું, સૂતી વખતે આપણી સુગંધની ક્ષમતા સંપૂર્ણપણે ખોવાઈ જાય છે. જ્યારે સૂતી વખતે જેમની આંખો અડધી ખુલી હોય તો તેને નસીબદાર મનાય છે.

Loading...