ન્યુઝીલેન્ડના હાઇ કમિશનર ઓફ ઇન્ડિયા સાથે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીની શુભેચ્છા મુલાકાત

217
happy-new-year-visit-to-chief-minister-vijaybhai-rupani-with-new-zealands-high-commissioner-of-india
happy-new-year-visit-to-chief-minister-vijaybhai-rupani-with-new-zealands-high-commissioner-of-india

મુખ્યમંત્રી વિજયભાઇ રૂપાણીની સાથે ન્યુઝીલેન્ડના હાઇ કમિશ્નર ઓફ ઇન્ડીયા મુકતેશ પરદેશીએ શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી. મુખ્યમંત્રીએ મુકતેશ પરદેશીનું અભિવાદન કર્યુ હતુ જે તસ્વીરમાં દ્રષ્ટિગોચર થાય છે.

happy-new-year-visit-to-chief-minister-vijaybhai-rupani-with-new-zealands-high-commissioner-of-india
happy-new-year-visit-to-chief-minister-vijaybhai-rupani-with-new-zealands-high-commissioner-of-india
Loading...