જાણો દેશ વિદેશમાં પિત્ઝાના લવર્સ કેટલા છે?

154

પિત્ઝાનું નામ સાંભળતા ઘણા લોકોને મોંમા પાણી આવી જતું હોય છે. બાળકો અને યુવાનો માં પણ ફેવરિટ ફૂડ પિત્ઝા છે.તો જાણો વર્ષ 2017-18ના વર્ષ દરમિયાનના પિત્ઝા રીપોર્ટ શું કહે છે!!

 

Loading...