ફેસબુક મેસેન્જર દ્વારા હવે આયોજિત કરવામાં આવશે મેસેજ ડિલીટ નો વિકલ્પ

132

ફેસબુક મેસેન્જરમાં આમ તો ઘણા નવા અપડેટ જોવા મળે જ છે.એ ઉપરાંત હજુ નવું અપડેટ શરૂ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે જે વપરાશકર્તાઓને મેસેજ મોકલવાના 10 મિનિટની અંદર મેસેજ ડિલીટનો વિકલ્પ આવી જશે.

જે થોડા સમયમાં આવી રહ્યું છે જેમાં મેસેજ મોકલ્યા પછી તમે મેસેજ ડિલીટ કરી શકશો. જેમાં ખોટા ફોટો, ખોટી માહિતી અથવા ખોટી થ્રેડ સંદેશ મોકલો છો, તો તમે તેને મોકલવાના દસ મિનિટની અંદર સંદેશને દૂર કરીને તેને સરળતાથી સુધારી શકો છો” વર્ણન. ઑક્ટોબરમાં જેન મંચૂન વોંગ નામના એક એન્જિનિયર દ્વારા આ પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું તે પહેલા આ સુવિધાને શોધવામાં આવી હતી અને તે વિશે ટ્વિટ કરાઈ હતી.

જો કે, કંપની દ્વારા કોઈ ચોક્કસ તારીખની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી કેમ કે વપરાશકર્તાઓ માટે કાર્યક્ષમતા ક્યારે છેલ્લે ઉપલબ્ધ થશે. અગાઉ, વોટ્સઅપ પર ડિલીટ ફોર એવરીવન જેવી સુવિધા ફેસબૂક દ્વારા આપવામાં આવી છે.

Loading...