શું તમને ખબર છે? ડોક્ટરોના અક્ષરો ગડબડીયા શા માટે હોય છે….!

doctor writing
doctor writing

આપણે સૌ કોઇ જાણે છે કે ડોક્ટરોની હૈંડ રાઇટિંગ સૌથી અલગ હોય છે, દવાઓના નામ એવી રીતે લખવામાં આવે છે જે આપણે તો સમજી જ ન શકીએ. પરંતુ શું તમને ખબર છે મૈટ્રિક પાસ ડોક્ટરોની હૈંડરાઇટિંગ એટલા બેકાર કેમ હોય છે ?

એક મહિલા ડોક્ટરને પુછવામાં આવ્યું કે ડોક્ટર પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં આટલી અજીબ હૈંડારાઇટિંગ શા માટે હોય છે તો તેમણે જણાવ્યું કે ડોક્ટર બનવામાં તેમને ખૂબ જ મહેનત કરવી પડતી હોય છે. તેમણે ઓછા સમયમાં મોટી પરિક્ષાઓ ઓછા સમયમાં પુરી કરી હોય છે.

આ કાણે સમય બચાવવા માટે તેઓ ઝડપથી લખે છે. જેને કારણે તેમના અક્ષરો ગડબડિયા અને ન સમજાય તેવા બની જાય છે. જોકે મેડિકલ કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા મતલબ એમસીઆઇએ બધા જ ડોક્ટરોને સુચના આપી છે કે તેઓ તેમના પ્રિસ્ક્રિપ્શનના દરેક અક્ષરો કેપિટલ લેટર્સમાં લખે અને તેમના દર્દીઓને સરખી રીતે સમજાવે કે કઇ દવા ક્યારે લેવાની છે.

Loading...