શું તમને ખબર છે દેશમાં રોજનું દૂધનું ઉત્પાદન કેટલું થાય છે?

295

ડેરી ઉદ્યોગમાં અનેક પ્રકારના પડકાર છતાં દેશમાં દૂધનું ઉત્પાદન વધ્યું છે. છેલ્લા ચાર વર્ષોમાં દેશમાં દૂધનું ઉત્પાદન 28 ટકા વધ્યું છે અને આ સમય દરમ્યાન દૂધના ભાવોમાં 20 ટકાનો વધારો થયો છે.ભારતમાં પ્રતિદિન 14 કરોડ લિટર દૂધનું ઉત્પાદન થાય છે.

છેલ્લા એક વર્ષમાં દૂધનું ઉત્પાદન આશરે 6.5 ટકા અને કિમંત અંદાજે 4 ટકા વધી. વર્ષ 2013-14માં દૂધનું વાર્ષિક ઉત્પાદન 137.7 લાખ ટન હતું જે વર્ષ 2017-18માં વધીને 176.3 લાખ ટન થયું.

 

Loading...