તમે પણ હાઈ હીલ્સ પહેરો છો? તો અજમાવો આ ટિપ્સ

do-you-also-wear-high-heels-so-try-out-these-tips
do-you-also-wear-high-heels-so-try-out-these-tips
ફુટવેયર અને સેંડલ્સનો સાચું ચયન કોઈ પણ ડ્રેસની શોભા વધારી નાખે છે. આ વાત છોકરીઓ અને મહિલાઓ માટે વધારે જરૂરી થઈ જાય છે, કારણકે તેની પાસે ઘણા રીતની ડ્રેસ પહેરવાના વિક્લ્પ હોય છે અને બધા કપડા જુદા જુદા રીતના ફુટવેયરથી નિખરે છે. હાઈ હીલ્સની સેંડલ્સ સિંપલથી લઈને હેવી ડ્રેસ પર સારી લાગે છે.
તે સિવાય ઘણી વાર છોકરીઓ તેમની હાઈટને લાંબી જણાવવા માટે પણ હાઈ હીલ્સ પહેરે છે, કારણકે લંબાઈ પણ સુંદરતાનો કારણ ગણાય છે. તેથી હાઈ હીલ પહેર્યા વગર રહેવું થોદું મુશ્કેલ છે. પણ જો કેટલીક સાવધાનીઓ રાખીએ અને આ ટિપ્સને અજમાવશો તો તમને હાઈ હીલ્સના સમયે ઓછી પરેશાની થશે.
1. સેંડિલના સાચુ સાઈજ ચયન કરવું – હીલ્સ વાળી સેંડલમાં તમાર પગ આગળ પુશ હોય છે, તેથી સાચી સાઈજની સેંડલનો ચયન કરવું.
2. તમારા ફુટ ટાઈપ ઓળખવું- બધા ફુટ જુદા જુદા હોય છે, કોઈના પગના પંજા પહોળા તો કોઈની પાતળા હોય છે. તમારા પંજા મુજબ સેંડલના આગળની ડિજાઈન પસંદ કરવી. જેનાથી તમારા પગ આગળથી દબાય નહી.
3. મોટી હીલને પ્રાથમિકતા આપવી- મોટી હીલ તમારા પગને વધારે કવરેજ અને સપોર્ટ આપે છે. તેને પહેરવાથી તમારી એડી પર ઓછું દબાણ પડશે, જેનાથી પગમાં દુખાવો પણ ઓછું થશે.
4. બ્રેક લેવું- પાર્ટી કે કોઈ ખાસ અવસર પર જ હાઈ હીલ્સ પહેરવી. જો તે સિવાય પણ પહેરવું તો ક્યારે-કયારે ફ્લેટ ચપ્પલ પહેરવી અને તમારા પગને થોડું બ્રેક આપવું.
Loading...