દાદર – ભુજ એક્સપ્રેસને સામખિયાલી સ્ટેશને અટકાવી દેવાતા 450 પેસેન્જરો ફસાયા

112
Gujarat News
Gujarat News

ભારે વરસાદને પગલે ટ્રેકમાં પાણી ભરાઈ જતાં દક્ષિણ ભારત તરફ જતી મોટાભાગની ટ્રેનો રદ કરવાની તંત્રને ફરજ પડી છે. દાદર – ભુજ એક્સપ્રેસને સામખિયાલી સ્ટેશને અટકાવી દેવાતા 450 પેસેન્જરો ફસાયા છે. જ્યારે પાલનપુર-ભુજ ઇન્ટરસિટી આડેસર સ્ટેશને રોકી દેવાઈ છે.

ગુજરાતમાં આ જગ્યાઓએ ટ્રેન વ્યવહાર રદ કરાયા:

11મીએ રદ કરાયેલી ટ્રેનો
યશવંતપુર – બિકાનેર એક્પ્રેસ, ચેન્નઈ – અમદાવાદ એક્સપ્રેસ, બેંગલુરુ – જોધપુર એક્સપ્રસે, વિરમગામ – મહેસાણા પેસેન્જર, વિરમગામ – ઓખા પેસેન્જર, બાંદ્રા – ભુજ એક્સપ્રેસ, અમૃતસર – કોચ્ચુવેલી એક્સપ્રેસ

12મીએ રદ કરાયેલી ટ્રેનો
સિકન્દરાબાદ – રાજકોટ એક્સપ્રેસ, રાજકોટ – સિકન્દરાબાદ અેક્સપ્રેસ, અમદાવાદ – ચેન્નઈ એક્સપ્રેસ, બેંગલુરુ – જોધપુર એક્સપ્રેસ, દેહરાદૂન – કોચ્ચુવેલી એક્સપ્રેસ, ઓખા – અર્નાકુલમ એક્સપ્રેસ

13મીએ રદ કરાયેલી ટ્રેનો
સિકન્દરાબાદ – રાજકોટ એક્સપ્રેસ, પોરબંદર – સિકન્દરાબાદ એક્સપ્રેસ, બિકાનેર – યશવંતપુર એક્સપ્રેસ, જયપુર – પુણે એક્સપ્રેસ, ગાંધીધામ – બેંગલુરુ એકસપ્રેસ, મૈસુર – અજમેર એક્સપ્રેસ

14મીએ રદ કરાયેલી ટ્રેનો 
રાજકોટ – સિકન્દરબાદ એક્સપ્રેસ, સિકન્દરાબાદ – પોરબંદર એક્સપ્રેસ, પુણે – જયપુર એક્સપ્રેસ, ચેન્નઈ – અમદાવાદ એક્સપ્રેસ, જોધપુર – બેંગલુરુ એક્સપ્રેસ, ચંડીગઢ – કોચ્ચુવેલી એક્સપ્રેસ

15મીએ રદ કરાયેલી ટ્રેનો
રાજકોટ – સિકન્દરાબાદ એક્સપ્રેસ, ઓખા – તુતીકોરિન એક્સપ્રેસ, ચેન્નઈ – અમદાવાદ એક્સપ્રેસ, જોધપુર – બેંગલુરુ એક્સપ્રેસ, યશવંતપુર – જયપુર એક્સપ્રેસ

ડાયવર્ટ કરાયેલી ટ્રેનો
– જોધપુર – બેંગલુરુ એક્સપ્રેસ (10 ઓગસ્ટ), બિકાનેર – યશવંતપુર એક્સપ્રેસ, અમદાવાદ – કોલ્હાપુર એક્સપ્રેસ, અમદાવાદ – પુણે દુરન્તો એક્સપ્રેસ (11 ઓગસ્ટ), નિઝામુદ્દીન – પુણે દુરન્તો એક્સપ્રેસ, અજમેર – બેંગલુરુ ગરીબરથ એક્સપ્રેસ (12 ઓગસ્ટ), અમદાવાદ – પુણે દુરન્તો એક્સપ્રેસ (13 અને 16 ઓગસ્ટ)

Loading...