કોરોના વોરિયર્સ ઇન્ટર્નને સ્ટાઈપેન્ડ વધારવા માંગ

સ્ટાઈપેન્ડ રૂ. ૧૨,૫૦૦થી વધારી રૂ.૧૫,૦૦૦ કરવા રજુઆત

સરકારી મેડિકલ કોલેજોમાં કોવિડ -૧૯ ફરજ બજાવતા મેડિકલ ઇન્ટર્ન્સએ એનએચએલ મેડિકલ કોલેજમાં તેમના સમકક્ષોને જે રકમ ચૂકવવામાં આવે છે તેના અનુરૂપ વધુ સારા પગારની માંગ કરી છે.અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ અને સુરતની સરકારી કોલેજોના ૮૦૦ જેટલા એમબીબીએસ ઇન્ટર્ન માંગ કરી રહ્યા છે કે દરરોજ  રૂ. ૫૦૦ અને સાથે તેમના મહિને રૂ. ૧૨,૫૦૦ ના વાર્ષિક ધોરણે ઓછામાં ઓછા દર મહિને રૂ. ૧૫,૦૦૦ ચુકવવામાં આવે.

રાજકોટના પીડીયુ મેડિકલ કોલેજના ઇન્ટર્ન ડોકટર ખુશ્બુ સોમૈયાએ જણાવ્યું હતું કે એમબીબીએસના અભ્યાસના અંતિમ વર્ષમાં ભણતા તેમના જુનિયર કરતા ઓછા પગાર આપવામાં આવે છે.

ગુજરાત સરકારના તાજેતરના આદેશ મુજબ, એમબીબીએસ, બીડીએસ, ફિઝિયોથેરાપી અને નર્સિંગ જેવા તબીબી અભ્યાસક્રમોના અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓને કોવિડ -૧૯ ફરજ બજાવવા માટે દર મહિને રૂ .૧૫,૦૦૦ સ્ટાઇફન્ડ આપવામાં આવશે.  અમને (ખઇઇજ ઇન્ટર્ન પાસ) ચોક્કસપણે તેમના કરતા વધુ મહેનતાણું પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. અમારી અપેક્ષા છે કે દર મહિને ઓછામાં ઓછા રૂ. વર,૦૦૦ મળે છે.

મુંબઈમાં, બીએમસી કોવિડ સેન્ટરમાં ફરજ બજાવતા તમામ તબીબી ઇન્ટર્નને નિયમિત સ્ટાઇફન્ડ માટે મહિનામાં રૂ ૩૯,૦૦૦ ચૂકવે છે.અમારું સ્ટાઈપેન્ડ માત્ર રૂપિયા ૧૨,૮૦૦ છે.  એલજી અને એનએચએલ મેડિકલ કોલેજના અમારા સહયોગીઓને કોવિડ ડ્યુટી માટે તેમના નિયમિત સ્ટાઈફન્ડ  રૂ. ૫૦૦ ની વધારાની રકમ મળે છે.  બીજા વર્ષથી બીએમએસ અને બીએસસી નર્સિંગના વિદ્યાર્થીઓ એએમસી હેઠળ આવક મેળવતા હોય છે. તેમ ૧૨૦૦ બેડની હોસ્પિટલમાં ઇન્ટર્ન ફરજ બજાવતા વિશાલ જાનીએ જણાવ્યું હતું.

રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગના વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તેઓને ઇન્ટર્નની સ્ટાઈફન્ડ વધારાની માંગ મળી છે.  અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, હજી સુધી આ અંગે કોઈ ચર્ચા કે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી.

Loading...