નાગરિકો હવે આંગળીના ટેરવે સરકારી યોજનાઓની માહિતી વ્હોટ્સએપ હેલ્પડેસ્કથી મેળવી શકશે

ટેક્નોસેવી પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલની અનોખી પહેલ

મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ હસ્તે ‘વ્હોટ્સએપ હેલ્પડેસ્ક’નું ઉદ્ધાટન

૦૨૬૧-૨૩૦૦૦૦૦ નંબર મોબાઈલમાં સેવ કરીને ‘હાય’ મેસેજ કરવાનો રહેશે ત્યાર બાદ મેસેજ આવશે જેનો રીપ્લાય ઝીરોલખીને મોકલવાથી યોજનાઓનું લિસ્ટ નંબર સાથે આવશે

ભાજપાના ટેક્નોસેવી પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર.પાટીલની અનોખી પહેલ કરી છે,જેથી રાજ્યના નાગરિકો હવે ઘેર બેઠા સરકારની વિવિધ યોજનાઓની માહિતી સરળતાથી વ્હોટ્સએપ હેલ્પડેસ્કના માધ્યમથી મેળવી શકશે. ભાજપા પ્રદેશના માર્ગદર્શન હેઠળ સરકારની તમામ યોજનાઓ જન-જન સુધી પહોંચે તે હેતુથી તૈયાર કરાયેલા આ ‘વ્હોટ્સએપ હેલ્પડેસ્ક’નું ભાજપા પ્રદેશ કાર્યાલય ‘શ્રી કમલમ’, ગાંધીનગર ખાતે મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના વરદ હસ્તે ઉદ્ધાટન કરવામાં આવ્યું હતું.

આ ‘વ્હોટ્સએપ હેલ્પડેસ્ક’ થકી સરકારી યોજનાઓની માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોએ ૦૨૬૧-૨૩૦૦૦૦૦ નંબર પોતાના મોબાઈલમાં સેવ કરીને ‘hi’ મેસેજ કરવાનો રહેશે ત્યાર બાદ મેસેજ આવશે જેનો રીપ્લાય ‘0’(ઝીરો) લખીને મોકલવાથી યોજનાઓનું લિસ્ટ નંબર સાથે આવશે. નાગરિકોને જે યોજના વિશે માહિતી જોઈતી હોય તે યોજનાનો નંબર લખીને મોકલશે એટલે જે તે યોજનાની સંપૂર્ણ માહિતી મેસેજ મારફત આવી જશે. આમ, નાગરિકોને સરકારી યોજનાઓ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી સરળ રીતે ઉપલબ્ધ થશે.

Loading...