જીવનમાં મીઠાશથી તમે બનાશો ખાસ

સવારે ઉઠતાંની સાથે દૂધમાં,ચામાં જે મીઠાશ માટે ભજવે મોટી ભૂમિકા તેવી આ ખાંડ. ક્યારેક વધુ પડી જાય તો વાનગીની મીઠાશ વધી જાય, ક્યારેક ઓછી...

જવાબની રાહ

આજ બસ હવે થઈ મારી રાહ પૂરી, દરેક જીવનની ઘડી લાગે અધૂરી, ક્યારે કહીશ હવે તું મને ? કે કરું છું હું  પણ બસ પ્રેમ તને, સમય વિતી...

પ્રેમની ભાષા

સમી સાંજે એકલતમાં, બેઠા આવ્યો મારા મનમાં એક સવાલ? ત્યારે થયો પ્રેમ થયાનો એહસાસ, સાચે છે આ શબ્દ બહુ અઘરો, કારણ, કરાવે તે અનુભવ કઈક અનોખો, થતાં પ્રેમને ના લાગે...

શું માનું હું હવે આ પ્રેમની ઘડી?

માનું હું હવે આ પ્રેમની ઘડી? મારો મૂડ બદલાય છે તારી લીધે તારો મૂડ કેમ ના બદલાય મારી લીધે ક્યારેક તારા જવાબની રાહ હું જોવું ક્યારેક મારા ફોનની...

બાળપણની શિષ્ટાતા તે જીવનનો શ્રેષ્ટ ગુણ

ક્યારેક અમુક બાળકો માતા- પિતા કે પોતાના વાહલા પાસે પોતાની પ્રિય વસ્તુ, વાનગીની માંગણી કરતાં સૌને જોવા મળે છે. ત્યારે તે વસ્તુ ક્યારેક સાચી...

સદીઓ પહેલા સેકસ માટે પ્રચલિત હતી આવી વાતો !!!

૨૧મી સદીમાં ભારતમાં આજે શાળાઓમાં સેકસ એજયુકેશન આપવાની વાતો થઇ રહી છે તો વિશ્ર્વના અન્ય દેશોમાં આ અપાય છે. સેકસ જેવો શબ્દ સાંભળતા જ...

તું ક્યાં ચાલી ફરી ?

વર્ષો પછી સંભળાયો મને એકલતમાં એક સાદ ખોવાયો ફરી હું તેના, વિચારોમાં એક વાર દરેક પળ તેની હતી મારે સંગાથ તો તું કેમ ફરી ચાલી એક વાર ? ક્યાં શોધું...

લેવાયાં આંગાણે લગ્ન

આવ્યો રૂડો અવસર આંગાણે, ત્યારે લાગે બગીચે ફૂલ પાંગરે, એજ ઘર,દીવાલો અને લોકો, બને ખુશીયોની એક અનોખી મિસાલ, કારણ લેવાયાં આંગાણે લગ્ન ભારતીય સંસ્કૃતિ અનુસાર દરેક, વિધિની અનોખી વિશેષતાં, નાળિયાર સાથે...

સવાલો સાથે શું જીવી શકું હું ?

ક્યારેક અનેક નિષ્ફળતા, ઘેરી લે છે મને પણ તો શું ? સફળ નહીં થઈ શકું હું? દરેક સવાલ ફરી પાછો, આવે તો નહીં લડી શકું હું ? વાત કરી બોલી...

એક સાથ બનાવશે જીવનને ખાસ

મનુષ્ય હમેશા એક બીજાથી અલગ છે. દરેક વ્યક્તિ પાસે જીવનની અલગ પરિભાષા છે. કારણ જ્યારે કોઈ પણ મનુષ્યનાં મનમાં એક વિચાર હોય તોજ તે...

Flicker

Current Affairs