ટુ વ્‍હીલરની વાત કરીએ તો રાજકોટના લોકો દેશભરમાં સૌથી આગળ રહ્યા છે.

ગુજરાતે અનેક ક્ષેત્રમાં ડંકા વગાડયા છે. મુડીરોકાણ હોય કે ખર્ચ કરવાની બાબત હોય ગુજરાત હંમેશા ટોપ ઉપર રહે છે. ટુ વ્‍હીલરની વાત કરીએ તો...

Flicker

Current Affairs