સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ મોટા ઔદ્યોગિક એકમથી લઈને નાના, કુટિર ઔદ્યોગિક, એકમ સુધીના તમામ જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાનુકુળ નીવડશે.  અગ્નિ તત્વને લઈ કોઈ પણ  વિધ્ન આવવાની સંભાવના. ...

સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ આ સપ્તાહે, પરિશ્રમી વર્ગ, કારીગર વર્ગ માટે કામકાજથી વ્યસ્ત રાખનારું તેમજ લાભદાયી નીવડશે.  આ સપ્તાહ દરમ્યાન    આવકના નવા સ્ત્રોત મળવાનાં સંયોગો.  જુના કરજમાંથી  મુક્તિ...

સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ તમામ સરકારી વિભાગનાં ખાતાંનાં તમામ કર્મચારી વર્ગ  માટે આ સપ્તાહ  હળવાં સંઘર્ષ વાળું તથા ચડાવ ઉતાર વાળું  રહેવાંનાં સંયોગો. દરેક પ્રકારના ઔદ્યોગિક એકમ તથા ...

સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ ધાતુ સંબંધિત ઉદ્યોગ, તેમજ હેવી મશીનરી સંબંધિત ઉદ્યોગ  સમેત અન્ય ઓદ્યોગિક એકમનાં જાતકો તથા વ્યાપાર વણિજનાં એકમનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ અનેક પ્રકારે લાભદાયી...

સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ કોઈ પણ પ્રકારનાં ઈંધણ તેમજ અગ્નિ, વિજળી સંબંધિત ઉત્પાદ તથા વ્યાપારનાં એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ લાભકારક નીવડશે. જનરલ ઉદ્યોગ- વ્યાપાર-વણિજ એકમનાં જાતકો માટે...

સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ ઉતાવળ, ગુસ્સા તથા અન્ય ઉગ્ર આવેગો પર હળવો કંટ્રોલ રાખવો,  પિતની તાસીર વાળા જાતકો એ વિશેષ માવજત રાખવી. આ સપ્તાહે ખર્ચા વધી જવાની શકયતાઓ....

સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ ઉદ્યોગ ત્થા ઔદ્યોગિક એકમના જાતકો માટે આ સપ્તાહ સાનુકુળ એવમ હળવું લાભદાયી  નીવડશે.  કમીશન મર્ચટ, જથ્થાબંધ તથા છુટક  વ્યાપાર ક્ષેત્રે મંદીનો માહોલ જોવા મળશે....

સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ આ સપ્તાહ દરમ્યાન  ભાઈ -બહેન સાથેના વણસેલાં સંબંધોમાં સુમેળ સધાવાના સંયોગો.  નવા વાહનો જેવાં કે બાઈક તથા કારની ખરીદી માટેના સારા સંયોગો. નવ દંપતિ...

સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ આ  સપ્તાહ માટે, ઉતાવળવૃતિ તથા ત્વરીત પ્રતિક્રિયા પર કાબુ રાખવો, સાથે  આરોગ્ય બાબતે વિશેષ કાળજી લેવી. જથ્થાબંધ તથા વિદેશ વ્યાપાર તેમજ વિદેશ સંબંધિત ઉત્પાદનાં...

સાપ્તાહિક રાશિ ભવિષ્ય

મેષ નાનાં, મોટા તથા વિશાળ કદના ઔદ્યોગિકનાં જાતકો માટે આ સપ્તાહ ખુબ જ સાનુકુળ  નીવડશે.  જલ તત્વને લઈ કોઈ વિધ્ન આવવાનાં સંયોગો. ની ખાદ્ય ખોરાક...

Flicker

Current Affairs