મિત્રતા આ કેવી અનોખી!

શબ્દોની આ જોડી, જોડીમાં ભલે પ્રીત રહે થોડી, પ્રીતની આ રીતને કદી ન તોડી, રહે જીવનની ગાથામાં અણગમ આ જોડી, સુખ દુ:ખને સંગાથે વ્હોરી, વચ્ચે ન આવે કોઈ અનહોની, ચિરંજીવ...

આ પ્રેમ કેવો ??

ક્યારેક અજાણતા જ ખોવાય ખોવાઈ જાવ છું, ક્યારેક મનમાં જ હરખાય જાય છે, ક્યારેક લોકો સાથે જીવી જાવ છું, ક્યારેક સાથ અને એકલતાને જોડી જાવ છું, ક્યારેક કોઈના...

શીર્ષક : ફૂલો કરી રહ્યા વાતો બે ઘડી

કેવી આવી છે આ કોરોનાની ઘડી, ફૂલો પણ કરી રહ્યા હવે વાતો બે ઘડી, બગીચામાં થઈ રહ્યો થોડો કલબલાટ, કુદરત પણ કરે છે એકાંતમાં વાત, લાલ ખીલતું ગુલાબ...

સલામ છે સૌ ભારત વાસીઓને

ફેલાવ્યો છે જેણે વિશ્વમાં, કોરોના કરો કહેર ડરશું નહી આપણે ચીન થી, છે ઉપરવાળાની મહેર સલામ છે તમને પરમાત્મા... આવી આફત કોરોનાની, ને કર્યો એકજૂટ દેશ લાખ સલામ...

જીવન સાથે જીવતા શબ્દો

શબ્દો લાગણીઓ ને સમજી જાતા, પ્રાર્થનાને ઈશ્વર સુધી પહોંચાડી જાતા, જીવનને હસતા જીવી જાતા, ક્રોધને કોઈ પર ઠાલવી જાતા, બોલ્યા વગર કહી જાતા, શાંત મનને વિચારતા મૂકી જાતા, કોઈની યાદ...

જીત કરતાં હારની શીખ મોટી

જીવનને દરેક ક્ષણ બદલાવો અટક્યાં વગર તેને સફળ બનાવો તેનાથી બનશે તમારી જિંદગી ખાસ જે ઓળખ કરાવશે તેમને તમારી ક્યારેક જીતી અનેકના દિલ ક્યારેક ભૂલી વિતેલી પ્રીત ક્યારેક સમજી નવી...

જીવન સાથે શોધી રહ્યો છું

સવાલમાં  જવાબ શોધી રહ્યો છું વાતના સાદમાં લાગણી  શોધી રહ્યો છું દૂધમાં સાકરની મીઠાશ શોધી રહ્યો છું સફળતામાં હાર શોધી રહ્યો છું એકલતમાં સાથ શોધી રહ્યો છું પ્રકૃતિમાં પ્રેમ...

સંતાક્લોસને આ ચિઠ્ઠી

દરેક બાળક માટે એકદમ ખાસ, તેવી આ આવી ક્રિસમસની ઘડી આસપાસ, સાથે તે લઈ આવી આનંદને ખુશાલી, કરાવી તેને તહેવારની ઉત્સાહભેર તૈયારી, ત્યારે આજે મે ખાસ કરી કર્યું, મારું...

ઓળખ

સમજી શકાય જ્યારે સ્વને, કહી શકાય જે સ્વને, એક-બીજાને સ્વથી, ભિન્ન દર્શાવી શકાય કળાથી તેને, એવી આ ઓળખ કોઈ પણ સ્થાને રજૂ કરી શકાય, એકલતમાં જેને પૂછી શકાય, હું કોણ ? તે...

આ…..રસ્તો

ક્યારેક નાં ગમતા સમયમાં ખેચી જાય, ક્યારેક પ્રકૃતિને સમજાવી જાય, ક્યારેક પંખીના સૂર સંભળાવી જાય, ક્યારેક ધરાની ધન્યતા દેખાડી જાય, ક્યારેક વૃક્ષોની લીલોતરી દેખાય જાય, ક્યારેક વાતોને બદલાવી જાય, ક્યારેક...

Flicker

Current Affairs