વડીલોની એક અનોખી ખાસિયત જેના વિષે હજુ તમે નથી જાણતા…

80

જો તમારા ઘરમાં દાદા દાદી છે અને તે રૂમમાથી બહાર આવતા સમયે લાઇટ પાંખો બંધ કરવાનું ભૂલી જાય છે તો તેને કહેવામા આવે ત્યારે તે લોકો એ વાત માણવાથી નકારે છે. હકીકતમાં આ તેની મુશ્કેલી નથી પરંતુ વધતી ઉમરના કારણે તેવું થાય છે. આ બાબતે એક સંશોધન પણ કરવામાં આવ્યું છે.

અમેરિકની એક ઉનિવર્સિટી દ્વારા આ પ્રકારનું સંશોધન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં પોતાની થયેલી ભૂલને ઓછી સંજવામાં તેનું ભારે પરિણામ આવે છે. કારણકે એવી ભૂલને સુધારી પણ નથી શકતી જેને તમે સમજી નથી શકતા.

વડીલો પોતાની ભૂલ ક્યારેય નથી સ્વીકારતા…

અભ્યાસકાર્તાઓએ 22 વર્ષની ઉમરના 38 લોકો અને 68 વર્ષની ઉમરના લોકોનું પરીક્ષણ કર્યું હતું જેના માટે દરેકે એક સમાન પરીક્ષા આપવાની હતી જે પરીક્ષામાં કોમ્પ્યુટર સ્ક્રીન પર એક બોક્સમાં એક ગોળાને જોવાનો હતો . આ પરીક્ષણ દરમિયાન યુવાઓ અને વડીલો બંને એ સારો દેખાવ કર્યો અને યુવાઓમાથી અનેક એવા હતા જેમણે અન્ય વસ્તુઓ ન દેખાવાનું પણ સ્વીકાર્યું હતું જ્યારે એ સમય દરમિયાન વડીલો એ વાત પર અડગ રહ્યા હતા કે તેને પરીક્ષા દરમિયાન કોઈ ભૂલ નથી કરી. આ પરીક્ષણમાં મહત્વની વાત એ રહી કે યુવાઓની જેમ વડીલોએ પણ સારો દેખાવ કર્યો પણ ચતે તેઓની થયેલી ભૂલ તે સ્વીકારવા અસહમત હતા. અને એ વાત પર અડગ રહ્યા હતા કે તેનાથી કોઈ ભૂલ નથી થયી…

વડીલોનો આ બાબતનો અનુભવ કદર દરેક ઘરમાં થતો હોય છે તો તેને વધુ મોટો આકાર આપવા કરતાં તે બાબતને સ્વીકારી લાંબી દલીલોમાં ન ઊતરવું ન જોઈએ, વડીલોને હમેશા માન આપવું જોઈએ અને તેની વાતને મનમાં ગાંઠ વળી ન રાખવી જોઈએ જેથી કરીને ઘરમાં પ્રેમ વધે છે અને વડીલોન સન્માન પણ જળવાઈ રહે છે.

Loading...