રાજકોટમાં મુકાયું કોરોના કિલર મશીન

47

રાજકોટ મહાનગર પાલિકામાં રાજયનું પ્રથમ કોરોના કિલર મશીન મુકવામાં આવ્યું છે. શહેરના સેન્ટ્રલ ઝોનમાં ગુજરાતનું પ્રથમ વકો થ્રુ માસ ડિસ ઇન્ફેકટ મશીન ફીટ કરવામાં આવ્યું છે. આ મશીન થકી વ્યકિત માત્ર દરેક સેક્ધડમાં જ ડિસઇન્ફેકટ થઇ શકે છે. આ મશીન આશરે ૧ મિલિયન વાઇરસ માટે છે. યુનિવર્સલ ડિઝાઇનોવેશન લેબ સહિતની સંસ્થાઓ દ્વારા રાજકોટ મનપાને આ મશીન ભેટમાં મળ્યું છે.

આ મશીનમાં હાઇડ્રોજન પેરોકસાઇડ લિકિવડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ વાઇરસનો ચેપ વધુ લોકો સુધી ન પહોંચે તે માટે શકય તેટલા પ્રયાસો થઇ રહ્યા છે. તેના ભાગરૂપે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના સેન્ટ્રલ ઝોન કચેરી ખાતે આ ડિસઇન્ફેકશન મશીન મુકવામાં આવ્યું છે.

 

 

Loading...